Kommunens lekparker kan komma att rustas upp

Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Morgan Grip

Sommaren 2016 lämnade Liberalerna in en motion till kommunfullmäktige om att kommunens lekparker behöver inventeras och rustas upp. En motion som avslogs vid fullmäktiges möte i februari i år men som nu kommit upp på bordet igen.

– Glädjande nog har lekparksfrågan kommit upp på kommunens bord igen säger Eva-Britt Boij, ordförande för Liberalerna i Härjedalen, och ett förslag gällande hur lekplatserna kan förnyas kommer att presenteras av samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunstyrelsens sammanträde i november.

– Vi hoppas att det till sist blir ett positiv beslut för att rusta upp och inventera lekplatserna. Våra barn, är värda lekparker som stimulerar till lek och rörelse samt att de byggs så att de även fungerar som mötesplatser för umgänge över generationsgränser, säger Boij.

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!