Skip to content

Lågstadiesatsningen skall höja kvaliteten i skolan

Dela det här!

norra-skolan-140823-img_7556-2.jpg
Norra skolan i Sveg är en av de skolor där elever i förskoleklass samt årskurserna 1-3 genom Lågstadiesatsningen nu får mer resurser. Foto: Morgan Grip
Härjedalens kommun har fått 4,5 miljoner kronor från statsbidraget Lågstadiesatsningen. Pengar som ska bringa insatser för innevarande läsår.

Härjedalens kommun kommer att utöka personalstyrkan på kommunens grundskolor genom att tillsätta fler pedagoger som arbetar med elever i förskoleklass samt årskurserna 1-3.

Ambitionen är att varje skola ska ha tillgång till en skolstödjare som ger pedagoger, rektor, elever och vårdnadshavare stöd till pedagogiska förbättringar inom den egna skolverksamheten. Fokus kommer även att läggas på att stödja de elever i årskurserna 1-3 som har svårigheter att nå de nationella målen.

Totalt i Sverige har 665 huvudmän beviljats bidrag och nästan 2,3 miljarder kronor kommer att betalas ut för personalförstärkning. Syftet med bidraget är att höja utbildningens kvalitet och ge lärarna mer tid för varje elev. Lågstadiesatsningen omfattar endast skolor som följer svensk läroplan.

Dela det här!

Annonser

Scroll To Top