Masterplan 2.0 ska lyfta Lofsdalen ytterligare

Projektledare Torsten Byström i den skidtunnel som just nu anläggs som en del i Masterplan 2.0. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

I september 2015 sattes Lofsdalen Masterplan 2.0 i verket. Satsningen är ett projekt som stöds av EU:s strukturfond, i syfte att öka företagens konkurrenskraft. När hela projektet står färdigt om ett år har runt 13 miljoner miljoner lagts på att utöka och utveckla de aktiviteter som finns att tillgå för besöksnäringen. En viktig del är att anläggningarna ska gå att använda året runt.

Det är företagarföreningen Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomisk förening som har sökt medlen och det är också de som är projektägare med Tillväxtverket, Region Jämtland-Härjedalen, Länsstyrelsen samt Härjedalens Kommun som medfinansiärer. Hälften av insatserna kommer från företagen i Lofsdalen där man går in med arbetstimmar eller kontanta medel, som en del i utvecklingsarbetet.

Projektledare Torsten Byström går nu tillsammans med sin stab in i tredje och sista året för att lyfta Lofsdalen. Torsten kommer från Dalarna men har sedan 80-talet fritidshus i Slagavallen och brinner för Lofsdalen. Han har tidigare bl.a varit vd för Scandic Hotell i Falun och jobbat med lite olika projekt som gynnat besöksnäringen, något som ligger honom mycket varmt om hjärtat.

– Syftet med det här projektet är att få fler besökare, både nationella och internationella, till Lofsdalen och därmed även ge förutsättningar för de näringar som finns att växa, säger Torsten Byström.

En förstudie gjordes redan 2014 som också låg till grund för projektet, som redan nu är en god bit på väg. Två arbetsgrupper har jobbat hårt med dels konkurrenshöjande insatser och internationell marknadsföring, samt investeringar av olika karaktär.

– Även om man redan tidigare har varit duktiga på att driva Lofsdalen framåt på olika sätt blir det här ett samlat krafttag där vi ser goda möjligheter för både sommar och vinteraktiviteter, säger Torsten Byström.

När projektet står för slutredovisning i december 2018, har Lofsdalen fått delvis upprustade och nydragna spår, en skidtunnel i det nya tomtområdet som just nu utvecklas, samt en skidbro över Uppvallsvägen. En utökad parkering vid Lofsdalssjön kommer också att finnas, där även rörelsehindrade skall ges möjlighet att använda vindskydd och få närheten till sjön med utsikt mot Hovärken. Lederna i Lofsdalsområdet kommer att få nya och tydliga skyltsystem.

Vid elljusspåret kommer man, inom ramen för projektet, att kunna anlägga tidig snö på en 1,5 kilometer lång slinga för att locka träningsläger, vasaloppsåkare och även vanliga motionärer till Lofsdalen i samband med att minusgraderna kommer runt oktober/november. Projektet räknar med att det skall bli klart under 2018. Där kommer det även att finnas ett utegym att komplettera löpning och skidåkning med. Cykling är redan idag stort och det vill man utveckla ännu mer i Lofsdalen Masterplan 2.0.

– Under det sista året i projektet kommer vi att jobba mycket med att få till cykelleder uppe på fjället för att kunna erbjuda storslagna vyer även för cyklister. Idag finns det ju även cyklar som fungerar perfekt på vintern och det är något som vi självklart måste utveckla, säger Torsten Byström.

Ett 15-tal ideella krafter med olika kompetenser finns med i projektet. Det har gjort det möjligt att använda så mycket som möjligt av pengarna till vad som är syftet, att lyfta Lofsdalen ytterligare.

Projektledare Torsten Byström går nu tillsammans med sin stab in i tredje och sista året för att lyfta Lofsdalen. Torsten kommer från Dalarna men har sedan 80-talet fritidshus i Slagavallen och brinner för Lofsdalen. Han har tidigare bl.a varit vd för Scandic Hotell i Falun och jobbat med lite olika projekt som gynnat besöksnäringen, något som ligger honom mycket varmt om hjärtat. Foto: Morgan Grip

Projektledare Torsten Byström går nu tillsammans med sin stab in i tredje och sista året för att lyfta Lofsdalen. Torsten kommer från Dalarna men har sedan 80-talet fritidshus i Slagavallen och brinner för Lofsdalen. Han har tidigare bl.a varit vd för Scandic Hotell i Falun och jobbat med lite olika projekt som gynnat besöksnäringen, något som ligger honom mycket varmt om hjärtat. Foto: Morgan Grip

En utökad parkering vid Lofsdalssjön kommer att anläggas, där även rörelsehindrade skall ges möjlighet att använda vindskydd och få närheten till sjön med utsikt mot Hovärken. Foto: Morgan Grip

En utökad parkering vid Lofsdalssjön kommer att anläggas, där även rörelsehindrade skall ges möjlighet att använda vindskydd och få närheten till sjön med utsikt mot Hovärken. Foto: Morgan Grip

Dela det här!