Ny skidskyttebana kan bli verklighet trots nej från Kommunstyrelsen

Ulf Hansson, fastighetschef vid Härjedalens kommun och kommunchef Inger Lagerquist, presenterade en skiss på hur man skulle kunna bygga ut skjutvallen på Svegs skidstadion. Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Jessica Grip

Då kommunstyrelsen sagt nej till en utbyggnad av skjutvallen uppe på skidstadion har nu en arbetsgrupp bildats för att försöka få till stånd en utbyggnad i ett samarbete.

Gruppen består av representanter från Svegs IK, Svegs företags- och utvecklingsförening samt från kommunen. Under den gångna veckan hölls en presentation av en skiss på hur det skulle kunna se ut uppe på skidstadion och alla fick vara med och tycka och tänka fritt. Det finns många olika kunskaper i gruppen, där alla kan bidra med sin del.

Slutsatsen man kan dra av mötet är att alla tycker idén är bra och att man vill jobba mot en lösning där man med hjälp av bland annat EU-medel och andra bidrag, tillsammans med satsning från företagen på orten vill se en skjutvall med 24 platser på Svegs skidstadion. En annan viktig del är att man från föreningslivets sida, som i detta fall är Svegs IK Skidor, orkar driva en eventuell anläggning i framtiden.

För skidgymnasiets överlevnad är en utbyggnad av skjutvallen ett måste, som det ser ut idag finns endast sju platser och det är långt ifrån tillräckligt.

– Vi måste komma ihåg att vi har konkurrens från andra gymnasieskolor och om vi inte vill riskera att bli bortvalda på grund av dåliga förhållanden, är det här en nödvändighet, menar Erik Albinder, lärare på Skidlinjen vid Härjedalens Gymnasium och fortsätter

– Om vi har en fullgod skjutvall kan vi även anordna större tävlingar och erbjuda olika träningsläger. Sådant drar hit folk som även nyttjar näringslivet, påpekar han och han får medhåll av bland annat Annika Myhr vid näringslivskontoret.

– I västra Härjedalen håller inte mindre än 24 länder sin försäsongsträning och Sveg borde också kunna bli en given ort för exempelvis skidåkning och skidskytte, förklarar Annika. Sveg har ju fostrat många duktiga skidåkare och det gäller att smida nu när järnet är varmt och jobba med den gratisreklam som OS-framgångarna ger som drivkraft, menar hon.

Mötesdeltagarna tar nu med sig frågan till sina medlemmar i förening och företag, för att se om ett projekt skall startas upp på allvar för att jobba mot en utbyggnad av skjutvallen på Svegs skidstadion.

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!