På promenad i Sveg och Ulvkälla – missa inte grind- och stenstolparna 

Tillbyggnaden av Apoteket i centrala Sveg längs Fjällvägen stod klar 1906 efter idogt arbete av stenhuggare och snickare samt kvinnor som ställde upp som ”brukarslängor”, dvs hjälpte till med att vara hantlangare och servera mat till jobbarna. Fotografiet visar Apotekets baksida, sedd från Kyrkogatan, med del av Fläcksberget som skymtar till höger i bakgrunden.
Tillbyggnaden av Apoteket i centrala Sveg längs Fjällvägen stod klar 1906 efter idogt arbete av stenhuggare och snickare samt kvinnor som ställde upp som ”brukarslängor”, dvs hjälpte till med att vara hantlangare och servera mat till jobbarna. Fotografiet visar Apotekets baksida, sedd från Kyrkogatan, med del av Fläcksberget som skymtar till höger i bakgrunden.
Foto av författare

Mats Haldosén

Sanna mina ord – det här med stenhuggeri både fascinerar och man vill onekligen veta mer.

På promenad i Sveg och Ulvkälla – missa då inte grind- och stenstolparna som präglar samhället till minne av yrkesskickliga stenarbetare.

Först efter att förra året 2022 följt med min vän Hans-Erik Vallström på skogspromenad till en av platserna för stenbrott i Ulvkällaomgivningen och Hurtigruttsvägen som gnistan till intresse startade.

Några hundratal meter väst om Oljonstorpet finns rester av ett stenbrott.

Och nu i år läst på i ämnet, tagit del av den utmärkta skriften De högg i sten av författaren Britt- Brogren-Ekfeldt, 84 år, etnolog och tidigare intendent vid Nordisk museet. Skriften är utgiven 1987 i samarbete med Härjedalens kulturnämnd. Initiativtagare var nämndens ordförande Folke Pålsson, Ängersjö. Finns att låna på biblioteket i Sveg.

I förordet skriver författaren:
”I sydöstra delen av Jämtlands län finns en mängd byggnadsverk utförda i sten och särskilt i kilad sten. De som utfört dessa byggnationer är stenarbetare från Härjedalen och en och annan stenhuggare från Bohus eller Småland.

Stenhuggarna berättar alltid med stolthet om de stenarbeten de gjort. De var skickliga yrkesmän. Dessa yrkesmän och arbeten de gjorde ingick också som ett viktigt led i produktionskedjan. Utan dem skulle inte flottningslederna ha fungerat och timret inte nått sågverken vid kusterna.

Glacinmurar som var nödvändiga på vissa ställen för att erhålla stadiga fundament för järnvägsbankar skulle inte kunnat byggas utan yrkesskickliga stenarbetare. Utan vägtrummor och brofästen skulle inte den begynnande biltrafiken haft vägar att breda ut sig på.

Dessa män var således en viktig faktor i den svenska industrialismens utveckling. De blev en produkt av den tidiga industrialismen. Stenhuggartiden i denna del av landet kan sägas börja cirka 1860 med en topp mellan cirka 1890-1920 och dalat därefter för att helt avstanna i slutet av 1930-talet”

Tala om stenbumlingar som stenarbetarna kilade av styckevis på det som på fackspråk kallas för konsten att kila sten. Hans-Erik Vallström, Sveg, har länge varit historiskt intresserad av de skickliga stenarbetarnas gedigna arbete, deras långa dagar med hårt arbete som det innebar och inte minst strapatserna med häst och släde (kallades för stendrög) transporten av stenarna till Sveg. Det gjordes huvudsakligen vintertid. Foto: Mats Haldosén
Strax väster om Ol-Jons torpet, som syns i mitten på kartan, några hundratal meter in på ett hygge vid en kulle, finns stenbrottet. Åk Lillhärdalsvägen, sväng in på Hurtigruttsvägen och lite ovanför vägen in till Ol-Jonstorpet finns en stig (på kartan rödmarkerad) som leder fram till stenbrottet.

Nu i somras tog jag med kamera för att fånga några av stenarbetarnas alster. Resultatet blev grindstolpar och stenstolpar med staket samt ”järnvägsbron” (heter Mankellbron idag) som bjuder på något alldeles extra samt Vembron på vägen mellan Sveg-Glissjöberg.

Finns naturligtvis mycket mer av stenarbetarnas alster att fotografera och nämna, alltifrån stenkistor som underlättade flottningen, brofästen, vägtrummor, källare, husgrunder och gravvårdar med mera. Men som de vise säger: Alltid bra att ta en sak i taget.

Kila sten. Två kilar inslagna i stenen som slås ned med en slägga. Foto Källa: De högg i sten, Britt Brogren-Ekfeldt
Och hux flux, så har stenen spruckit. Foto Källa: De högg i sten, Britt Brogren-Ekfeldt
Stenblock på plats där kyrkstugorna en gång stod uppradade (för byborna som skulle till gudstjänst) innan branden nyårsafton 1902 ödelade dessa. 10 år senare sattes spadarna i jorden, byggande av ett tvåvåningshus och ett trevåningshus (Rosa huset). Se nästa bild. Foto utlånat av Hans-Erik Vallström
Två nybyggen på gång, den till vänster som blev klar 1914 (kallas idag för Rosa huset) och den till höger med anlagd husgrund byggdes snabbt upp. Färdigställd redan 1913 genom goda finanser och kom att inhysa Sparbanken med föreståndare Lars Emanuel Larsson som också ägde fastigheten. Riktmärke för tidsbestämning av åratal för fotografiet. I horisonten syns nämligen den 1912 nybyggda Missionskyrkan, strax bortom Svegs tingslags häradsrätt. Foto utlånat av Hans-Erik Vallström
Så här ser före detta apoteksbyggnaden ut idag längs Fjällvägen, granne med Torget i Sveg. En vacker byggnad. På övre våningen Hans-Erik och Pia Vallström. I nedre våningen lokal näringsverksamhet. Notera att på toppen av grindstolparna är så kallade stenkulor lagda som ett ornament (prydnad), lite konstnärlig charm över det hela. Foto: Mats Haldosén
Höga stenstolpar omgärdar Hälsocentralen (tidigare benämnd Svegs sjukhus och Svegs länslasarett som invigdes 1924) I marken står fortfarande omkring hundra stenstolpar stadiga kvar i jorden. Närapå ett sekel sedan de kom på plats vittnar om hur skickliga stenarbetarna var. Foto: Mats Haldosén
Före detta Svegs tingslags häradsrätt. Fasta grindstolpar som bereder väg in till en vacker allé och tingshusbyggnad som idag inrymmer Förskola. Tingslaget bildades 1671 och upphörde den 1 januari 1948. Själva tingshusbyggnaden på Fjällvägen uppfördes 1879 för Svegs tingslag. Den 1 januari 1948 bildades Svegs och Hedes tingslag genom en sammanslagning av Heds tingslag och Svegs tingslag. Tingslaget upplöstes den 1 januari 1971 och övergick i Svegs domsaga. Vid tingsrättsreformen 1971 bildades denna tingsrätt i Sveg av häradsrätterna för Svegs, Hedes och Bergs tingslag och delar ur Jämtlands västra domsagas tingslag samt Jämtlands östra domsagas tingslag. Tingsplatser var Sveg och Svenstavik. Tingsrätten upphörde den 17 maj 2004 och domstolen och dess domsaga uppgick i Östersunds tingsrätt och dess domsaga. (Källa: Wikipedia) Foto: Mats Haldosén
Rejäla grindstolpar med adress Dalagatan 13, mitt emot HSB Dalagatan 10 A, som i mitten av 60-talet tjänade som hockeymål. Här gällde det att som målvakt rusta sig med hjälm, armbågsskydd, axelskydd och benskydd i närkontakt med grindstolparna. Broder Lars-Arne var till en början målvakt men växlade senare om till back. Målvaktsutrustningen sålde han till Ulf Wallberg som med tiden blev en duktig målvakt i Svegs IK:s A-lag. Foto: Mats Haldosén
Rätlinjiga stenstolpar med staket finns det många av i Sveg som här till exempel längs Ytterbergsgatan med färgsprakande rönnbär som håller sin trygga hand över både stenstolparna och Mikael Holmins idyll till villabostad. Hör till bilden att från markytan och ner i jorden nådde stenstolparna så mycket som cirka 70 cm där de i botten kilades fast av ytterligare stadiga stenar. Att det var fråga om 70 cm ner i jorden fastställdes vid traktorhjälp som drog upp en stenstolpe som alldeles invid hade ett stort rönnbärträd som börjat luta och trycka mot stenen. Foto: Mats Haldosén
I Ulvkälla på andra sidan Ljusnan står också stenstolparna stadiga. Avgränsar här hustomten från Byvallsvägen. Ett hus riktigt vacker att beskåda och promenera förbi. Här huserar familjen Olivia Vemälv och Emil Jonasson. Byggdes en gång i tiden av en stenarbetare Erik Eriksson, farfar till Ingvar, Gunnar, Sune, Gunilla, Birgitta och Agneta vars pappa hette Alf Eriksson (1907-1999), också stenarbetare och sedermera arbete vid Vägverket. Familjen Eriksson bosatt på Backgatan i Ulvkälla med sitt kraftiga nedförslut som hade smeknamnet Karl-Ersa backen, populär bland ungdomar att åka fort nedför; tefat, spark, plywoodskiva, egentillverkade mindre stock-cars, lite av dagens down-hill racing. Intilliggande byggnad som syns i bakgrunden byggdes också av en stenarbetare Lars-Erik Wetterström som hade en dotter i Karin Wetterström (1918-1998) som var uppskattad charkuterist på Konsum vid Fjällvägen och bodde i många år i nämnda hus. Foto: Mats Haldosén
En av rariteterna i Svegs kyrkpark är minnesstenen från 15 juli 1909 då järnvägen Orsa-Sveg invigdes av kungligheterna Gustav V och drottning Victoria som har sina namn ingraverade på stenen. Dagens stenstolpar som omgärdar kyrkoparken och ersatt den äldre inramningen stenar är av yngre årtal, importerade från Kina under 90-talet. Finns ytterligare en raritet i kyrkparken, nämligen Skogsarbetaren av rikskände skulptören Emil Näsvall (1908-1965) född och uppvuxen i Ljusnedal i Härjedalen. Skogsarbetaren invigdes på midsommardagen 1956. Foto: Mats Haldosén

Intressanta fakta:

”Järnvägsbron (idag vid namn Mankellbron) vilar på fyra brofästen, två landfästen och två brofästen i Ljusnan. Estetiskt tilltalande. Frågan är, hur i himmelens namn kunde de få ner brofästena i älven?

Författaren Britt Bogren-Ekfeldt berättar att först började man med att bygga en palissad av trä runt arbetsplatsen där det tilltänkta brofästet skulle placeras. Sedan pumpade man ur vattnet och fick på så sätt ett torrt hål att bygga fästet i innan man började lägga i stenarna på utjämnad botten.

Naturligtvis var det bäst att bygga på vintern så att man kunde använda isen som transportväg och låta hästarna köra ända fram till arbetsplatsen. Järnvägsbron är till stor del byggd av en (1) jättestor sten vilken fanns i skogen vid Ulvkälla”
(Källa: De högg i sten, Britt- Brogren-Ekfeldt)

Järnvägsbron (idag Mankellbron) med sina estetiskt utformade brofästen. Viktig förbindelselänk för Härjedalen till yttre världen, söderut i Sverige. Foto: Mats Haldosén 17 augusti 2023, notera rälsbussen som är på väg in till Svegs järnvägsstation.
Järnvägsbron på väg att ta form 1908. Litet ånglokomotiv som transporterar material till anläggandet av bron. Foto utlånat av Hans-Erik Vallström
Ett annat brobygge som förtjänar att nämnas är anläggandet av Vembron vid Veman under 20-talet, biflod till Ljusnan, efter gamla vägen mellan Sveg och Glissjöberg. Här är arbetslaget samlat för fotoceremoni. Skickliga stenarbetare och hantverkare samt en livsnödvändig matmor, Äta gott och näringsriktigt var viktigt. Foto utlånad av Hans-Erik Vallström
Färdigställd bro. Ännu ett mästerverk. Foto utlånad av Hans-Erik Vallström
Två cyklister på väg över Vembron i sommarfagert landskap. Populärt utflyktsmål. En bro som sedan 1975 tragiskt nog är begravd i Svegssjön som kom i och med uppdämningen av Ljusnan, Härjeån och Veman. Foto utlånad av Hans-Erik Vallström

Två bohuslänningar som slog sig ned i Sveg

Bohuslänningarna visade sig som tidigare nämnt skickliga på stenhuggeri. En av dessa var Axel Stenhuggar’n Johansson (1903-1975) som kom från Vetten nära Stenungssund till Sveg under 30-talet och startade ett stenhuggeri och blev med åren en välkänd profil i Svegsbygden. Gift med Anna Johansson (1905-1995) född i Färila.

Axel var lång och reslig med västkustdialekt, vänlig, humoristisk och välartikulerad som mycket väl kunde mäta sig med kontraktsprosten Sigurd Svennerstam som också hade ordets gåva (kontraktsprost i Sveg 1953-1969).

På äldre dagar stod Stenhuggar’n ofta med sin cykel vid södra änden av järnvägsbron och blickade ut mot samhället och Ljusnan där den forsade fram. Delade gärna med sig av berättelser om Bohuslän och hans vistelse i Svegsbygden minns undertecknad, bara skolpojk vid den tiden.

En klassiker är när Stenhuggar’n vid ett festtilfälle, lite glad i hågen, uppvaktas av polisen som ville ha en pratstund.

– Jaha, hur står det till här då? Var kommer sådan herre från? frågade Polisen.
– Jag är från vettet, svarade Stenhuggar’n.
– Kan det vara på det viset? undrade Polisen.
– Ja, jag är verkligen från vettet!

Det Axel Johansson verkligen ville ha sagt till polisen var att han verkligen kom från Vetten, nära Stenungssund, som polisen uppfattade som vettet.

I vart fall fick ordningsmakten något att fundera på, vad att göra? Hoppas språkförbistringarna fick sin lösning.

Axel Stenhuggar’n Johansson i yngre dagar i full fart i stenhuggeriet med slägga och kil och vid sidan en av en hantverkslåda med förfinade och utvecklade verktyg i skapandet av olika alster. Foto utlånat av Göran Påhlson

Den andra bohuslänningen som slog sig ned i Sveg var Gustav Karlgren (1916-2006) som kom till köpingen 1938 för att börja arbeta i Axel Johanssons stenhuggeri.

På produktionslistan stod tillverkning av byggnadssten, trappsten, gatsten och gravvårdar.

Gustav kom från Bottna socken i Bohuslän och 1945 gifte han sig med Karin (1919-2010) från Byvallen, Sveg. Gustaf smälte snart in i samhället.

Blev medlem av Svegs gymnaster som fick gott rykte om sig och gav sig väg på turnéer. Idrott var viktigt för Gustav. Lade mycket av sin själ i ishockey, där sönerna Ingvar och Kent antog hockeydressen. Ansvarade ofta för tidtagningen under hockeymatcherna. För Gustav klappade också hjärtat varmt för fotbollslaget, Svegs Idrottsklubb.

Fin profilbild på Gustav Karlgren. Här är det fråga om noggrannhet, koncentration och det konstnärliga, a och o i en stenhuggares liv. Foto utlånat av Ingvar Karlgren
Artikelförfattaren i meditation bland stenarnas väsen. Drömmer sig tillbaka till stenarbetarnas tidevarv förrförra århundrandet. Tillbaka till det förflutna för att bättre förstå vår samtid. Om framtiden kan vi sia, men inte så mycket mer. Önskar er alla en härlig september! Högt i luften, värmande sol på dagarna och uteaktiviteter som snabbt närmar sig vintersporterna Foto: Hans-Erik Vallström

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!