Röda siffror för Härjedalens kommun – bokslutet visar minus

I dag presenterades kommunens resultat 2018 för kommunstyrelsen, och för första gången i modern tid visar driftresultatet ett underskott. Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Morgan Grip

I dag presenterades kommunens resultat 2018 för kommunstyrelsen, och för första gången i modern tid visar driftresultatet ett underskott. Kommunens samlade resultat 2018 visar ett underskott på 7,2 miljoner kronor. Det är 13,9 miljoner sämre än det budgeterade resultatet, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

”Socialförvaltningens underskott på 20,7 miljoner kronor finns i huvudsak i äldreomsorgen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på 7,6 miljoner kronor, största delen av underskottet finns i underhåll av gator och vägar och inom serviceavdelningen.

Kommunledningsförvaltningens överskott på 10 miljoner kronor består till största delen av anslag under kommunstyrelsen som inte förbrukats och en gemensam lönepott som inte använts.

Övriga förvaltningar redovisar relativt små budgetavvikelser.”

Kommunfullmäktiges mål i budget för 2018 var att årsresultatet ska uppgå till minst 6 miljoner kronor och alla investeringar ska finansieras helt med eget kapital. Kommunens överskottsmål på 6 miljoner kronor är inte uppfyllt i bokslutet. Målet att finansiera alla investeringar med eget kapital är uppfyllt, skriver man.

 

 

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!