SD-politiker vill stänga ute allmänheten från kommunfullmäktige

Ingegärd Fjällgärde (Sd)
Sverigedemokraternas Ingegärd Fjällgärde vill i en motion att kommunfullmäktige endast ska vara öppet för dem som lämnat in ett medborgarförslag. Arkivbild. Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Jessica Grip

Sverigedemokraternas Ingegärd Fjällgärde vill i en motion att kommunfullmäktige endast ska vara öppet för dem som lämnat in ett medborgarförslag. Detta för att skapa trygghet för kommunala politiker. Bakgrunden till den motion hon lämnat in, är de förföljelser och trakasserier hon upplevt mot sin person.

Motionen, som enligt Socialdemokraternas Pernilla Heijdenbeck Persson beskriver gärningspersonerna som icke ursprungssvenskar, får henne att reagera starkt.

– Som folkvald politiker anser jag att det är helt oacceptabelt att uttrycka sig som Fjällgärde gör i sin motion. Hela motionen andas främlingsfientlighet och förtäckta hot, menar Pernilla Heijdenbeck Persson, som under måndagens kommunfullmäktige yrkade på att motionen ej skulle tas till kommunstyrelsen för beredning, utan istället förkastas omedelbart.

Beredningstvånget, ett led i den svenska demokratin, säger att alla som väcker motioner har rätt att få den behandlad enligt kommunallagen 5:e kapitlet 23:e paragrafen. Kommunfullmäktiges ordförande, Gunilla Hedin, avslog därför yrkandet och motionen lämnas, liksom alla andra motioner, till kommunstyrelsen för beredning.

Fjällgärde ville gärna yrka på att hennes motion skulle bifallas redan under måndagens kommunfullmäktige. Hon får dock vänta tills den behandlats i kommunstyrelsen och därefter fortsätta debatten om ett stängt fullmäktige, något som skulle innebära en begränsad demokrati i Härjedalen.

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!