Stora brister inom Svegsbygdens församling enligt utredning gjord av stiftet

Dela det här!20160113-img_1326.jpg
Foto: Morgan Grip
Den främsta orsaken till detta är den otydlighet och allvarliga brister inom olika områden som finns i organisationen. Det visar den kartläggning som Härnösands stift låtit göra. Bakgrunden till kartläggningen är sammanfattningsvis att man saknar förtroende för ledningen.

Otydlighet vid tjänstetillsättningar, felaktig hantering av ärenden samt att det tas beslut i verksamheten som inte är förankrade är några av de brister som finns och som gör att personalen känner ilska, skam och frustration.

En arbetsmiljökartläggning gjordes redan 2012, den följdes dock av olika skäl aldrig upp, trots att det framkom att det fanns allvarliga brister i organisationen redan då. Samma brister kommer upp i den kartläggning som gjordes under hösten 2015.

I den utredning som gjorts av Härnösands stift under hösten 2015 och som sveg.se tagit del av står bland annat att läsa:

"Vi kan från Härnösands stift konstatera att vi bedömer situationen i Svegsbygdens församling som mycket allvarlig. Det saknas struktur, ordning och reda. Arbetsmiljön är mycket dålig och det har den varit under en lång tid. Varken styrning eller ledning fungerar på ett bra sätt."

Härnösands stift vill nu att man i församlingen börjar arbeta med problemen som finns för att bygga upp en tydlig och fungerande organisation med gemensamma mål och ett gott arbetsklimat där alla har klart för sig vilken roll de har i en organisation som är hållbar även på sikt.

En av förbättringsåtgärderna kan komma i och med den sammanslagning som planeras till januari 2017 och som innebär ett pastorat för samtliga församlingar i Härjedalen. Detta skulle bland annat innebära att det blir ett kyrkoråd och ett kyrkofullmäktige för hela pastoratet.

Dela det här!