Träbjörnen i Sveg hotas av rivning

Träbjörnen invigdes 2006. Den är uppförd i oimpregnerat trä. Skulpturen påverkas av väder oc vind. Björnen är ihålig och har tre invändiga våningar som lutar. Olika åtgärder har genom åren vidtagits för att undvika att björnen rasar: Avfuktning, hakstöd och skyddspapp på ryggen. Foto: Morgan Grip
ANNONS:

Dela det här!

Den stora träbjörnen i Sveg hotas av rivning. Träbjörnen som beskrivs av kommunen som världens största träbjörn och som invigdes 2006 är rötskadad och bör rivas då den riskerar att rasa, enligt en besiktning som nyligen gjorts.

Besiktningen visar att våningsplanen inuti skulpturen lutar, hela träbjörnen har slagsida och träet är rötskadat. Skadorna varierar beroende på hur tätvuxet träet är och vilket trädslag det är. Rötskadorna leder till sättningar på grund av tyngden. Besiktningsmannen konstaterar att den bör rivas.

– Det är naturligtvis ett tråkigt beslut att fatta men vi kan inte riskera att björnen rasar och skadar någon eller något. Som kommunens budget ser ut nu behöver vi fokusera på kärnverksamheterna, säger Anders Häggkvist, kommunstyrelsens ordförande (C).

Frågan om vad som ska hända med träbjörnen vid infarten i Sveg bereds på kommunledningsutskottet onsdag 2 december och beslut fattas på kommunstyrelsens möte onsdag 16 december 2020.