Fjärrundervisning på Härjedalens gymnasium

Fjärrundervisning på Härjedalens gymnasium. Arkivbild. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

I dag har Härjedalens gymnasium övergått till fjärrundervisning och eleverna ombeds delta i undervisningen hemifrån. Fjärrundervisningen kommer att pågå den här veckan till att börja med.

– Vi väljer denna väg för att försöka bromsa smittspridningen. Vi har via Region Jämtland-Härjedalens smittskyddsläkare fått veta att det pågår en större smittspridning efter en fest där gymnasieelever från flera av våra program och årskurser deltagit, säger bildningschef Tina S Hammargård till kommunens webbplats.

Anledningen till att man väljer att övergå till fjärrundervisning är att man fått bekräftat att en elev har covid-19.

– I nuläget är det ett bekräftat fall men fler elever väntar på svar från covid-19-provtagning. Vi påminner ständigt personal och elever om riktlinjerna att stanna hemma redan vid minsta symptom, att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och ordentligt och att i övrigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Tina S Hammargård.

Gymnasieskolan och utbildningsförvaltningen stämmer av lägesbild och åtgärder med regionens smittskyddsläkare. Det finns sedan tidigare planer för att hantera större smittspridning av coronaviruset kopplat till gymnasiet.

– Högstadiet är inte berört av stängningen i dagsläget. Det ändras om smitta bekräftas även där, säger Tina S Hammargård.

Dela det här!