Trafikverket samlade in synpunkter om trafiksituationen i Härjedalen

Trafiksituationen i landskapet diskuterades flitigt när Sweco på uppdrag av Trafikverket besökte Härjedalen. Foto: Morgan Grip
Trafiksituationen i landskapet diskuterades flitigt när Sweco på uppdrag av Trafikverket besökte Härjedalen. Foto: Morgan Grip

Dela det här!

Just nu jobbar Trafikverket med så kallade åtgärdsvalsstudier ute i landet. Häromveckan besökte man under några dagar Härjedalen för att höra vilka synpunkter som finns när det gäller trafiksituationen i landskapet.

Metoden grundar sig på dialoger med medborgarna och används i ett tidigt planeringsskede som sedan ska leda till att man får så effektiva och bra transportlösningar som möjligt både på och mellan orterna.

Åtgärdsvalsstudierna tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska även bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

– Intresset har varit bra och vi har haft väldigt konstruktiva träffar. Jätteroligt att jobba när man ser att det finns en drivkraft från de som bor och verkar att göra en förändring. Vi är experter på vilka lösningar man kan göra om vi förstår problemet och där är ortsbefolkningen otroligt värdefulla, säger Magnus Burvall från Sweco som driver utredningsarbetet på uppdrag av Vägverket.

Parallellt med träffarna i Härjedalen har även Lena Åman, som leder projekt ”Lokal attraktionskraft” i kommunen, funnits med. Projektet drivs på tre år och finansieras med hjälp av pengar som kommunen fått från Tillväxtverket.

– Det här är ett perfekt tillfälle för mig att fånga upp sånt som medborgarna vill tycka och tänka kring när det handlar om rent allmänna saker på orterna, i stort och smått, säger Lena Åman.

Lokal attraktionskraft har pågått under två år och Lena Åman har under den tiden samlat på sig många synpunkter inom olika områden och de trafikrelaterade frågorna som rör orterna i Härjedalen kan hon nu passa på att lämna över till Trafikverket.

Alla synpunkter som kommit in kommer att sammanställas för att sedan fungera som ett arbetsunderlag. Små saker kan göras omgående medan andra behöver mer tid för att kunna genomföras.

– Intresset har varit bra och vi har haft väldigt konstruktiva träffar. Jätteroligt att jobba när man ser att det finns en drivkraft från de som bor och verkar att göra en förändring. Vi är experter på vilka lösningar man kan göra om vi förstår problemet och där är ortsbefolkningen otroligt värdefulla, säger Magnus Burvall från Sweco som driver utredningsarbetet på uppdrag av Vägverket. Foto: Morgan Grip

– Intresset har varit bra och vi har haft väldigt konstruktiva träffar. Jätteroligt att jobba när man ser att det finns en drivkraft från de som bor och verkar att göra en förändring. Vi är experter på vilka lösningar man kan göra om vi förstår problemet och där är ortsbefolkningen otroligt värdefulla, säger Magnus Burvall från Sweco som driver utredningsarbetet på uppdrag av Vägverket. Foto: Morgan Grip

Dela det här!