Trött busschaufför tros vara orsaken till den svåra bussolyckan

Tre omkomna efter bussolycka på E45. Foto: Morgan Grip
Foto: Morgan Grip

Dela det här!Statens haverikommission är nu klar med sin utredning om den svåra bussolyckan utanför Sveg i april förra året, där tre barn omkom och många skadades. Den mest sannolika orsaken är att föraren var påverkad av trötthet, enligt kommissionen.

”Även om det av utredningsmaterialet inte går att dra slutsatsen att föraren faktiskt har somnat gör haverikommissionen bedömningen att föraren i vart fall, och åtminstone tillfällighetsvis, har haft en kraftigt nedsatt vaksamhet”, skriver Statens haverikommission i rapporten.

Ytterligare bidragande olycksorsak ska vara vägens kondition i kombination med rådande hastighetsbegränsning. Haverikommissionen anser att vägen är för smal och slingrig för en 100-väg.

– Att konsekvenserna blev så allvarliga handlar mycket om vägens skick, hastighetsgränsen och att väldigt få, bara 28 procent, hade bilbälte, säger Helene Arango Magnusson, utredningens ordförande till aftonbladet.se

I utredningen konstateras att chauffören inte brutit mot gällande bestämmelser och att han hade skött sina vilotider i form av raster enligt gällande regler. Chauffören hade inte heller kört längre än regelverket tillåter.

ANNONS:Dela det här!

Morgan Grip

morgan@mediamakarnagrip.se

Latest posts by Morgan Grip (see all)