IMG_3892_3

Utgivare & upphovsrätt

Ansvarig utgivare för Sveg.se är Morgan Grip och han är enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) ensam ansvarig för allt innehåll på Sveg.se, både redaktionellt material och annonser.

Rätt att vara anonym 

Eftersom grundlagen gäller för Sveg.se gäller också meddelarfriheten. Du har då rätt att vara anonym, Sveg.se har tystnadsplikt om din identitet, och myndigheter får inte försöka ta reda på vem du är. En annan effekt av grundlagsskyddet är att personuppgiftslagen (PUL) inte gäller här.

Upphovsrätt 

Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som publiceras av Sveg.se är skyddat av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av Sveg.se.

Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem.

Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade utsträckning som följer av upphovsrättslagen, alltså i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet samt med angivande av källa.

Insänt material

Om du skickar in material, text eller bild, medger du, om inte annat överskommits, att Sveg.se utan ersättning får publicera, lagra, tillhandahålla och sprida materialet till andra.