Arbete och aktivitet flyttas till Senioren

Särskilt boende i Härjedalens kommun koncentreras till fyra orter. Foto: Morgan Grip
Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Morgan Grip

Arbetsmarknadsavdelningen i Sveg, med bland annat verksamheten Arbete och aktivitet som bedrivs på Ögränd i Sveg flyttas till Senioren i Sveg. Det beslutade kommunstyrelsen i dag. Även Återbrukspoolen flyttas till senioren.

Verksamheterna bedrivs i dag i en kommunalägd fastighet på Ögränd i Sveg. I och med flytten planerar kommunen att sälja fastigheten på Ögränd. Försäljningen av fastigheten på Ögränd ger kommunen en intäkt och kommunen slipper vidta åtgärder i arbetsmiljön; bland annat brandskydd.

”En utredningen visar att det finns flera fördelar med att flytta verksamheterna; en är att verksamheter i Senioren kan locka fler hyresgäster till fastigheten. Flytten är i linje med beslutet att minska kommunens lokalytor med 3 procent per år.” Det skriver Härjedalens kommun på sin webbplats i dag.

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!