Inriktning på nyproduktion för skollokaler i Sveg

Kommunstyrelsen har beslutat att nyproduktion är den framtida inriktningen för Södra skolan i Sveg. Foto: Morgan Grip
Foto av författare

Morgan Grip

Kommunstyrelsen har beslutat att nyproduktion är den framtida inriktningen för Södra skolan i Sveg.

I det fortsatta arbetet med att utreda skollokalerna i Sveg ska både gymnasiets och högstadiets behov beaktas för att främja ett effektivt samnyttjande av lokalerna och skolområdet. Det skriver Härjedalens kommun på sin webbplats.

Utredningen ska även undersöka effekterna av att inrätta ett centralkök för kommunens verksamheter i Sveg med omnejd i de framtida skollokalerna.

Utredning görs av kommunens fastighetsavdelning i nära samarbete med bildningsförvaltningen.

I förgrunden syns de moduler som nu används som skollokaler för högstadieeleverna vid Södra skolan i Sveg. Foto: Morgan Grip

Prenumerera på min YouTubekanal

Morgan Grip – I kameralinsen med Härjedalen som utgångspunkt. Det är självklart helt gratis!