Klart för vindkraftverk på Åndberget

Alla tillstånd har vunnit laga kraft och det ser ut att närma sig byggstart av vinkraftsparken i Åndberget, Lillhärdal (Bilden föreställer en annan vindkraftspark). Foto: Pressbild/Rabbalshede Kraft

Dela det här!

Alla tillstånd har vunnit laga kraft och det ser ut att närma sig byggstart av vinkraftsparken i Åndberget, Lillhärdal.

Härjedalens kommun bjuder därför in till informationsträff om vindkraftsetableringen för att förklara vilka möjligheter som finns i samband med projektet och hur du anmäler intresse för ditt nuvarande eller blivande företag att arbet kring bygget av parken.

Annonser

Informationsträffar i Sveg och Lillhärdal
Tisdag 4 december 19.00–20.30
Lillhärdal, Folkets hus, Morvägen 1

Onsdag 5 december 19.00–20.30
Sveg, Camp Sveg, Ljusnegatan 1

Deltagare
Sören Björklund, samordnare vindkraft, Härjedalens kommun
Christer Andersson, Vindkraftscentrum
Gunnar Olofsson, Rabbalshede kraft AB
Politiker från Härjedalens kommun
Staffan och Gunilla, Lungsjöns förening

Program
Vi berättar om vilka möjligheter som finns i samband med projektet och hur du anmäler intresse för ditt nuvarande eller blivande företag. Vi visar hur omfattningen kan se ut i liknande projekt som redan är utförda. Lungsjöns förening presenterar sina erfarenheter från vindkraftsprojekt i sin hembygd vid Björkhöjden och Ögonfägnaden.

Annonser

Annonser