Möt Helena Larsson – ordförande Bildning, Fritid och Kulturnämnden

Dela det här!

harjedalens-kommun-0278.jpg
Helena Larsson (V), ordf. Bildning, Fritid och Kulturnämnden. Foto: Morgan Grip
Helena Larsson (V) nämndordförande i Bildning, fritid- och kultur, brinner för infrastrukturen i sin helhet och ser det som en av de största förutsättningarna för att vi ska kunna leva och bo här.

Helena lägger ner väldigt mycket tid på politiken och kan hämta mycket av sin erfarenhet från skolvärlden, både från högstadiet och gymnasiet där hon arbetade som lärare innan hon fick förtroendeuppdraget som nämndordförande. En annan viktig kunskap hon har är hjärt- och lungräddning där hon till och med deltagit i SM.

– Min roll som ordförande i nämnden är främst att vara den som ställer rätt frågor och dela med mig och kommunicerar så att alla får den information som de behöver. Jag är den som ska ha den övergripande kollen och vara den som kopplar samman, säger Helena Larsson. Kommunikationen med medborgarna är nog den allra viktigaste uppgiften, att frågor får svar så att vi får de underlag som behövs för att besluten sedan blir underbyggda.

Helena vill gärna förändra bilden av skolan i Härjedalen och få högstadieelever att stanna kvar i kommunen även under gymnasietiden.

– Ungdomar har ofta en bild av skolan som säger att de vill bort så fort de får chansen. Vi har egentligen alla möjligheter att ha en bra skola med våra fantastiska lärare och med de resurser vi har borde vi ha toppresultat, säger Helena Larsson.

Hon vill också tydligaregöra den röda tråden som ska finnas från förskolan och uppåt i klasserna. 

– Vi behöver utnyttja de resurser vi har och höja resultaten, då har vi också något positivt att sprida till ungdomarna. 

Härjedalens ungdomsråd och den årliga dialogdagen mellan ungdomar och politiker ser hon som en nödvändig källa där det går att få inblick i vad ungdomarna vill och behöver.

– Vi behöver se över vilka gymnasieprogram som skulle kunna utvecklas och vilka nya inriktningar vi skulle kunna ha. Idrott och kultur är definitivt områden som skulle kunna bli större där vi exempelvis har musiklärare i världsklass redan idag. Vi har en väldigt rik kultur i Härjedalen som vi behöver göra mer tillgänglig, säger Helena Larsson. 

Helena gillar att man i kommunen börjat jobba enligt systemet hängrännor istället för stuprör, ett sätt att skapa förståelse över gränserna i de olika nämnderna.

– Jag vet egentligen inte hur det har fungerat tidigare, men jag gillar sättet att tänka och skapa förståelse mellan nämnderna. Det känns som att vi har en riktigt bra kommunikation där handläggningstiderna kan förkortas avsevärt. Visst kan vi se över organisationen ytterligare och skapa en ännu tydligare struktur, säger Helena Larsson.

Möt våra nämndordföranden
Tisdag 19/5: Pelle Persson (VH), ordf. Samhällsbyggnadsnämnden.
Onsdag 20/5: Anna-Lena Andersson (S), ordf. Socialnämnden.
Torsdag 21/5: Lars-Gunnar Nordlander (S), ordf. Miljö- och byggnämnden.
Idag: Helena Larsson (V), ordf. Bildning, Fritid och Kulturnämnden.

Läs också: Möt våra nämndordföranden
 

Dela det här!